Облік і аудит в банках

Завдання № 5 – для самоперевірки.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Провести необхідні розрахунки.

№ п/п

Зміст операції

Сума ,грн

1

До каси банку здано клієнтом ( торговельним

АТ ) його виручку ,яка належить зарахувати на його поточний рахунок.

30000

2

Згідно з депозитним договором фізичною

особою здійснено внесок на депозит строком

на 6 місяців під 14 % річних.

500

3

Готівкою до каси клієнтом сплачено на користь банку комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування його

рахунка.

120

4

До каси банку оприбутковано готівку

обмінних пунктів

800

5

Нарахована проценти за депозитним вкладом,

оформленим за умовою операції № 2

?

6

Інкасовану грошову виручку зараховано на рахунок клієнта ( торговельного АТ ) з інкасаторських сумок ,без попереднього перерахунку.

1000

7

Готівкою до каси банку погашено фізичною

особою заборгованість:

а) за короткостроковою позичкою на поточні

потреби;

б) за процентами ,нарахованими за цим кредитом.

600

100

Примітка: Перш ніж виконувати наведені завдання слід неодмінно

засвоїти основні Положення Інструкції НБУ № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України ,затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94.за № 129 ( із змінами і доповненнями ).

Задача № 6.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Провести необхідні розрахунки.

№ п/п

Зміст операції

Сума ,грн

1

Банк перерахував кошти банкам-кореспондентам з метою придбання в них

готівки:

а) сплативши кошти з коррахунку в НБУ на користь банку-продавця ( А )

б) Зарахувавши кошти на рахунок “Лоро” банку-

кореспондента ( Б ),відкритого в даному банку

50000

30000

2

Оприбуткована готівка до каси банку ,яка

надійшла від банків –кореспондентів:

а) “А”

б) “Б”

?

?

3

Маючи надлишки готівки ,банк продає її банкам-кореспондентам.

) банку “В” ,який попередньо зарахував кошти

на рахунок “Ностро” ,відкритий у нього банком-

продавцем;

б) банку “Г ”,який перерахував кошти на

коррахунок в НБУ.

40000

15000

4

Відправлена готівка банкам одержувачам:

а) “В”;

б) “Г”.

?

?

5

Після надходження підтвердження від банків-

покупців про одержання готівки списується

кредиторська заборгованість банку-продавця:

а) перед банком “В”;

б) перед банком “Г”.

?

?

Тема 9. Облік депозитних операцій.

Мета. Оволодіння методикою відображення в обліку депозитних операцій банку.

Питання для обговорення:

Класифікація депозитів;

Система рахунків для обліку депозитних операцій;

Принципи обліку номіналу депозиту і нарахування відсотків;

Облік погашення депозиту.

Навчальні завдання.

Завдання № 1.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Дайте характеристику рахунків ,на яких обліковуються вклади і депозити населення.

Визначити порядок формування номерів аналітичних рахунків на вклади і депозити фізичних осіб.

№ п /п

Зміст операції

1

а) При внесенні готівки на вклади і депозити:

в касу банку;

в касу без балансового відділення;

б) Списані бланки ощадних книжок в умовній оцінці:

2

При зарахуванні доходів населення на вклади в установах

Ощадбанку

а) У відділеннях Ощадбанку:

б) Після зарахування у філії:

3

При зарахуванні доходів населення на вклади в установах

банків:

а) При надходженні коштів на коррахунок установи банку;

б) Після зарахування на вклади в без балансовому відділенні.

4

При нарахуванні процентів на вклади і депозити в кінці

звітного періоду.

5

При виплаті всього вкладу разом з прирахованими

процентами:

а) Прораховані проценти до залишку вкладу:

б) Виплачено вклад готівкою.

6

а) На списані з вкладів суми платежів за дорученням вкладників;

б) На суми платежів ,перерахованих за призначенням.

7

На оплату за різні банківські послуги ,які списані з вкладу.

Завдання № 2.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Дайте характеристику рахунків ,на яких обліковуються депозитні операції банків з юридичними особами.

Визначити порядок формування номерів синтетичних та аналітичних рахунків юридичних осіб.

№ п /п

Зміст операції

1

Юридичною особою відкритий у банку депозитний

рахунок і перераховані кошти за дорученням клієнта

на цей рахунок.

2

Відповідно до чинного законодавства нарахування витрат

за депозитним рахунком відбувається в кінці звітного періоду ( місяця )

3

Після закінчення строку дії договору ,нараховані проценти

і основна сума депозиту повертається клієнту.

Завдання № 3.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку в якому розміщено депозит.

Визначити особливості таких операцій і дати пояснення щодо цих операцій.

№ п /п

Зміст операції

1

На коррахунок банку надійшла сума депозиту ( згідно укладеної угоди ) на відкритий депозитний рахунок юридичної особи.

2

По закінченню звітного періоду нараховані проценти за цим

короткостроковим депозитом.

3

По закінченню строку дії угоди клієнту сплачені банком

проценти і повернуто депозит ( іншому банку )

Завдання № 4.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями банку який розміщує депозит в іншому банку.

Визначити особливості такого обліку і дати пояснення.

№ п /п

Зміст операції

1

Банком перераховано з коррахунку в НБУ ( згідно укладеної угоди ) суму депозиту в інший банк.

2

Банком нараховані доходи за строковим депозитом ,який

розміщено в іншому банку.

3

По закінченню дії угоди банком одержані проценти за депозит і повернуто основна сума депозиту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р.

№ 2121-III // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 8. - 17 січня.

Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.Вип. 1. -1997. - с. 35.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001. - с. 3-18.

Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. № 135 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 54(600) 8.06.2001 р. - с. 10-31.

Інструкція "Про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 25(571) 21 березня 2001 р. - с. 19-32.

Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -Вип. 11. -1997. - с. 25-33. Зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 07.12.2000 р. за № 472.

План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 ( в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. Вип. 1, ч. 1. - с. 15-36.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98. - Вип. 1, ч. 2. - с. 3; 1999. - Вип. 1. - с. 26-39.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.97 за № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1998. - Вип. 2. - с. 5-35.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000 № 475 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Вип. 1. - с. 69-123.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368.

Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкритті їх філій, представництв, відділень”, затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 №375.

Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затверджений постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. Вип. 1. - с. 16.

Інструкція "Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. Вип. 2. - с. 4.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.98 за № 566 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. Вип. 3. - с. 14.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління НБУ від 6.07.2000 за № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2000. Вип. 9. - с. 54-73. Зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 24.10.2000. № 418 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2000. - Вип. 11. - с. 9-10.

Додаткова

Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Изд-во АО "Консалтбанкир", 1998. - 432 с.

Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник: Пер. с англ. - М.: Информ. - изд. дом "Филинъ", 1997.

Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1997. - 943 с.

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. - 544 с.

Дж. Синкли мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го переработанного изд.; Под ред. Ф.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. - М.: Catallaxy, 1994. - 820 с.

Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М.: Дело, 1998. - 432 с.

Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1998. - 72 с.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 408 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред С. Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. - 736 с.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: Дело, 1997. - 768 с.

Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.: Изд-во "Ось-89", 1998. - 160 с.

Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. - М.: Сирин, 1998. - 432 с.

Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. - М.: Изд-во "Бухгалтерский учет" 1998. - 136 с. (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").

Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра экон. наук, проф. П. В. Егорова. - Донецк: Донбасс, Дон. ГУ, 1998. - 138 с.

Положення про операції банків з векселями, затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.99 за № 258 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.99 № 621 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2000. - Вип. 3. - с. 3-87.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000. № 234 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2000. - Вип. 9. - с. 9-38.

Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металів, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.98 № 520 у редакції постанови Правління НБУ від 07.12.2000 № 471 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Вип. 1. - с. 48-56.

Зміни до правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банку, затверджені постановою Правління від 07.12.2000 № 472 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Вип. 1. - с. 67-68.


 
Предыдущая страница | Страница 3 из 3
 
 
  • Опубликовано: 25 июня 2015 /
  • Просмотров: 6728
  •  (голосов: 3)
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.