Розділ 2

ЗАСОБИ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ТА КОНТРОЛЮ

2.1. Технічні засоби радіаційної розвідки і контролю та основи їх застосування

Досягнення в науці і техніці за останні десятиліття сприяли широкому використанню ядерної енергії у багатьох сферах людської діяльності, в тому числі й у воєнній справі.

Вивільнення та використання енергії атома стало можливим не тільки внаслідок створення найбільш потужної зброї – ядерної, а також і внаслідок будівництва та експлуатації ядерних енергетичних реакторів на атомних електростанціях, атомних установок на підводних човнах, надводних кораблях тощо.

Досвід експлуатації цих станцій показує, що наслідки їх руйнувань (аварій), можуть спричинити небезпечне радіоактивне забруднення місцевості та об’єктів.

На озброєнні армій високорозвинутих країн світу знаходиться ядерна зброя, уражаюча дія якої обумовлюється енергією, що вивільняється під час ядерного вибуху.

Поряд з ударною хвилею, світловим випромінюванням, електромагнітним імпульсом до уражаючих факторів ядерної зброї належить іонізуюче випромінювання, що виникає внаслідок дії проникаючої радіації, та радіоактивного зараження місцевості і об’єктів.

Іонізуюче випромінювання, що виникає внаслідок ядерного вибуху або руйнування (аварії) на радіаційно небезпечних об’єктах, не має кольору, смаку та запаху; його неможливо виявити органами відчуття. Іонізуюче випромінювання, впливаючи на організм людини, призводить до змін на клітинному рівні і може викликати дуже важкі захворювання – наприклад, променеву хворобу, яка у подальшому призводить до виникнення раку.

Вивчення властивостей іонізуючих випромінювань, оцінка їх впливу на живі організми, а також методи їх виявлення та засоби вимірювання є об’єктом вивчення та дослідження галузі науки, яка отримала назву дозиметрія.

Для виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань використовуються спеціальні технічні засоби, які називаються дозиметричними приладами.

Дозиметричні прилади є досить складними пристроями, які складаються з детекторів іонізуючих випромінювань, електронних і напівпровідникових пристроїв, деталей електричних ланцюгів, а також джерел живлення.

Провести виявлення та вимір іонізуючого випромінювання у прямій постановці цього питання неможливо, це можливо провести тільки побічно. Справа в тому, що іонізуючі випромінювання, проходячи через середовище, викликають зміни його властивостей, які вимірюються (реєструються) дозиметричними приладами.

З метою визначення впливу іонізуючого випромінювання на довкілля та оцінки ступеня радіаційної небезпеки військовослужбовцям, що виконують в цих умовах покладені на них завдання, необхідно володіти знаннями щодо будови та порядку використання засобів радіаційної розвідки та контролю.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
 
 • Опубликовано: 29 января 2014 /
 • Просмотров: 7971 /
 • Всего страниц: 9

РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ

Курс лекцій

За загальною редакцією Г.Б. Гишка

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

Розділ 1. ОСНОВИ УРАЖАЮЧОЇ ДІЇ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ ТА НАСЛІДКІВ РУЙНУВАНЬ (АВАРІЙ) РАДІАЦІЙНО І ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

1.1. Принципи використання ядерної енергії в ядерних боєприпасах та атомній промисловості

1.1.1. Шляхи виділення ядерної енергії

1.1.2. Ядерна (атомна) зброя та класифікація ядерних вибухів.

1.1.3. Уражаючі фактори ядерної зброї

1.1.4. Ядерна енергетика та класифікація ядерних реакторів

1.1.5. Особливості радіоактивного забруднення у разі руйнування (аварій) атомних електростанцій

1.2. Бойові токсичні хімічні речовини та їх уражаюча дія

1.2.1. Бойові токсичні хімічні речовини та основи їх бойового застосування

1.2.2. Класифікація бойових токсичних хімічних речовин

1.2.3. Загальна характеристика та основи уражаючої дії отруйних речовин

1.2.4. Загальна характеристика та основи уражаючої дії токсинів

1.2.5. Загальна характеристика та основи уражаючої дії фітотоксикантів

1.3. Біологічна зброя та її уражаюча дія

1.3.1. Основні відомості та поняття про біологічну зброю

1.3.2. Способи та засоби застосування біологічної зброї

1.3.3. Завдання, об’єкти, цілі можливого біологічної нападу та його ознаки

1.3.4. Уражаюча дія біологічної зброї, профілактика ураження та захист від неї

1.4. Сильнодіючі отрутні речовини та їх уражаюча дія під час руйнувань (аварій) хімічно небезпечних об’єктів

1.4.1. Загальна характеристика сильнодіючих отрутних речовин

1.4.2. Класифікація хімічно небезпечних об’єктів та наслідки, що виникають у разі їх руйнувань (аварій)

1.4.3. Теоретичні основи визначення масштабів та наслідків руйнувань (аварій) хімічно небезпечних об’єктів

Розділ 2. ЗАСОБИ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ТА КОНТРОЛЮ

2.1. Технічні засоби радіаційної розвідки і контролю та основи їх застосування

2.1.1. Основні поняття, фізичні величини та одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань

2.1.2. Методи виявлення та вимірювання іонізуючих випромінювань

2.1.3. Принципи функціонування військової дозиметричної апаратури

2.1.4. Основи застосування засобів радіаційної розвідки та контролю

2.2. Технічні засоби хімічної розвідки і контролю та основи їх застосування

2.2.1. Теоретичні основи індикації отруйних речовин

2.2.2. Засоби хімічної розвідки

2.2.3. Прилади хімічної розвідки та контролю

Розділ 3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ

3.1. Засоби та способи проведення спеціальноїобробки

3.1.1. Основні поняття про спеціальну обробку

3.1.2. Класифікація та основи застосування засобів спеціальної обробки

3.1.3. Способи спеціальної обробки

3.1.4. Порядок організації та проведення спеціальної обробки

3.2. Засоби індивідуального і колективного захисту та принципи їх застосування

3.2.1. Класифікація засобів індивідуального та колективного захисту

3.2.2. Призначення та принципи застосування засобів індивідуального захисту

3.2.3. Фізіолого-гігієнічні норми використання засобів індивідуального захисту в літніх та зимових умовах

3.2.4. Призначення та основи застосування засобів колективного захисту

Розділ 4. ВІЙСЬКОВА МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЕРОЗОЛЬНОЇ ПРОТИДІЇ ТЕХНІЧНИМ ЗАСОБАМ РОЗВІДКИ І УРАЖЕННЯ

4.1. Вплив погодних умов та місцевості на радіоактивне зараження (забруднення), розповсюдження, стійкість отруйних речовин і поведінку біологічних засобів

4.1.1. Основні поняття про погоду

4.1.2. Вплив метеорологічних умов та місцевості на розповсюдження отруйних речовин і масштаби хімічного зараження

4.1.3. Вплив метеорологічних умов та місцевості на масштаби радіоактивного зараження

4.1.4. Вплив метеорологічних умов та місцевості на поведінку біологічних засобів

4.2. Основи аерозольного маскування

4.2.1. Класифікація аерозолеутворюючих речовин, їх призначення, склад, основні характеристики, роль компонентів, способи та процеси утворення аерозолів

4.2.2. Роль та місце засобів аерозольного маскування у виконанні завдань з аерозольної протидії технічним засобам розвідки і ураження противника

4.2.3. Призначення, тактико-технічні характеристики, принцип будови та функціонування загальновійськових засобів аерозольного маскування

Розділ 5. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДРОЗДІЛІВ

5.1. Забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів

5.1.1. Мета, зміст завдань та заходи забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів

5.1.2. Виявлення та оцінка радіаційної, хімічної, біологічної обстановки

5.1.3. Підтримання безпеки військ в умовах РХБ зараження

5.1.4. Ліквідація наслідків радіаційного, хімічного, біологічного зараження

5.1.5. Аерозольна протидія технічним засобам розвідки та ураження противника

ЛІТЕРАТУРА

 
  

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
 
 
 • Опубликовано: 29 января 2014 /
 • Просмотров: 17435 /
 • Всего страниц: 18

Глава 9. Межличностные конфликты

§ 1. Сущность и определение межличностного конфликта

Едва ли среди нас найдутся те, кому ни разу в жизни не пришлось участвовать в каком-либо межличностном столкновении. Иногда человек сам становится инициатором конфликта с одним или несколькими из окружающих его людей, иногда он оказывается втянутым в конфликт с кем-либо неожиданно для самого себя или даже против собственного желания. Бывает и так, что обстоятельства заставляют человека участвовать в конфликте, разгоревшийся между другими людьми. Это один из самых распространенных типов конфликтов в обществе.

Межличностные конфликты нужно рассматривать как случай конфликтного противодействия между людьми в процессе их неформального общения или совместной деятельности. Такие столкновения могут происходить в различных сферах (производственной, культурной, бытовой и т.д.). Они могут происходить как между сослуживцами, так и между самыми близкими людьми. Семейные ссоры, противостояние политических лидеров, столкновения руководителя и подчиненного – в этих и других межличностных конфликтах при всем их внешнем различии существует нечто общее, позволяющее говорить о возможности их объединения в одну тему.

В связи с использованием понятия «межличностный» конфликт мы вынуждены оговорить, что для отечественной (в частности, психологической) литературы характерна определенная особенность в его употреблении. Некоторые авторы приписывают межличностным конфликтам статус неформальных столкновений между работниками в рамках одной организации: «По главным целям, осуществляемым в ходе общения, выделяются функциональное (ролевое, деловое, формальное) и межличностное (неформальное) общение» (Куницына, 1991, С. 13). С другой стороны, оно используется авторами и в буквальном, более широком смысле для обозначения происходящих «межличностно» столкновений. В соответствии с этим «к межличностному поведению принято относить любое наблюдаемое проявление коммуникативной активности индивида, обусловленное фактом присутствия других людей» (Емельянов, 1991, С. 16). В этом более широком значении понятие «межличностный» тождественно западному термину «интерперсональный», в этом смысле его будем использовать и мы.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
 
 
 • Опубликовано: 28 января 2014 /
 • Просмотров: 18373 /
 • Всего страниц: 16

НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ (ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ)

Кафедра педагогики

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра эмпирической социологи и конфликтологии

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Учебное пособие

 

Лопуха А.Д., Ярославцева Н.В., Нагайцев В.В., Чернов С.А.

Новосибирск - 2009

Оглавление

Введение

Глава 1. Предмет и задачи конфликтологии

§ 1. Объект, предмет конфликтологии

§ 2. Цели и задачи конфликтологии

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 2. Историко-теоретические аспекты конфликтологии

§ 1. Периодизация истории отечественной конфликтологии

§ 2. Становление конфликтологии как науки

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 3. Историко-теоретические аспекты конфликтологии

§ 1. Современные зарубежные концепции конфликта

§ 2. Отрасли отечественной конфликтологии

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме лекции:

Глава 4. Социально-психологическая характеристика конфликта

§ 1. Конфликт как тип трудных ситуаций

§ 2. Понятие конфликта и его границ.

Глава 5. Классификация конфликтов

§ 1. Основания классификации конфликтов

§ 2. Основные виды классификации конфликтов

Глава 6. Причины и источники конфликтов в воинских коллективах. Структура конфликта

§ 1. Основные причины возникновения конфликтов в подразделении

§ 2. Характеристика структуры конфликта

Глава 7. Динамика конфликтов

§ 1. Характеристика основных периодов и этапов в развитии конфликта

§ 2. Особенности психологии участников конфликта

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме лекции:

Глава 8. Внутриличностные конфликты

§ 1. Общая характеристика внутриличностного конфликта

§ 2. Особенности суицидального поведения

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 9. Межличностные конфликты

§ 1. Сущность и определение межличностного конфликта

§ 2. Профилактика и решение деструктивных межличностных конфликтов

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 10. Методы исследования конфликтов

§ 1. Методологические принципы и программа исследования конфликтов

§ 2. Характеристика методов исследования конфликтов.

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 11. Влияние конфликтов на жизнедеятельность военнослужащих и воинские коллективы

§ 1. Функции конфликтов

§ 2. Особенности типовых конфликтов в воинском подразделении

Глава 12. Общие основы предупреждения и разрешения конфликтов в воинском коллективе

§ 1. Прогнозирование и предупреждение конфликтов в подразделении

§ 2. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов

Контрольно-обучающие вопросы и задания по теме:

Глава 13. Технологии управления конфликтами в воинском коллективе

§ 1. Характеристика содержания управления конфликтом

§ 2. Основные способы управления конфликтом

Заключение

Использованная литература

Приложения

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
 
 
 • Опубликовано: 28 января 2014 /
 • Просмотров: 62047 /
 • Всего страниц: 31

Раздел 4. Педагогическая психология

Тема 4.1. Введение в педагогическую психологию

История становления педагогической психологии

История становления науки включает два этапа, а также предысторию. Предыстория начинается с традиционной педагогики на уровне народных, эзотерических и религиозных образцов воспитания. Эти идеи нашли свой отголосок в работах Н. Кузанского, Э. Роттердамского, Т. Мора, В. Соловьева, В. Зеньковского, Н. Лосского и др. С началом развития машиностроения проявилась технократическая линия развития представлений о природе человека. Основателем научного взгляда на образовательные процессы, по праву считают Я. Каменского и его «Великую дидактику». Затем список продолжают те, чьи имена активно использует история педагогики: Ж. -Ж. Руссо, Г. Песталоцци, И. Герберт, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев. В основном их труды носят чисто педагогический характер с описанием методик, способов, приемов без какого либо психологического обоснования. Только у П. Ф. Каптерева появилась связка психология-образование. Ему же принадлежит и термин, ставший впоследствии названием дисциплины.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
 
 
 • Опубликовано: 21 января 2014 /
 • Просмотров: 34199 /
 • Всего страниц: 25
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.