ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет педагогики и психологии детства

Кафедра общей и специальной психологии

учебно-методический комплекс дисциплины

психология

для студентов специальности 050715 «Логопедия»

НОВОСИБИРСК 2009

Автор-составитель УМК

Дураченко Оксана Алексеевна, старший преподаватель кафедры общей и специальной психологии

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
 
 
 • Опубликовано: 21 января 2014 /
 • Просмотров: 27163 /
 • Всего страниц: 27

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук

Кафедра истории и права

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

 

ФЕДЕРАЛИЗМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Выполнила слушатель ИППК:

Марченко Зинаида Григорьевна

Научный руководитель:

Доктор юридических наук, профессор

Курчеев Валерий Сергеевич

Новосибирск, 2003г.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
 
 
 • Опубликовано: 11 января 2014 /
 • Просмотров: 13883 /
 • Всего страниц: 11

Вступ

Одне з центральних місць серед безлічі проблем, які потребують невідкладного рішення, безумовно, посідає задача якісного оновлення житлово-комунальної сфери. Реформа житлово-комунального господарства ( ЖКГ) в Україні є одним з найважливіших напрямів соціально-економічних перетворень, ключовим питанням державної політики, яке неможливо вирішити лише залученням інвестицій, збільшенням виробництва, структурними перетвореннями у цій сфері. Успіх реформи ЖКГ неможливий без ліквідації інтелектуального відставання, розробки і впровадження наукомістких, енерго та ресурсозберігаючих технологій у галузі.

Сьогодні житлово-комунальне господарство знаходиться у стані технічної та економічної кризи . Діяльність більшості підприємств збиткова і характеризується неефективним використанням основних виробничих і фінансових фондів. Останніми роками обсяги послуг і робіт у вартісному вираженні дещо зростають, але у натуральних показниках у багатьох підгалузях ЖКГ – знижуються. Однією з основних причин збитковості галузі є висока зношеність мереж газо-, водо– . І теплопостачання та водовідведення. Що сягає 60%. Більше третини житлового фонду України вимагає капітального ремонту. Майже половина теплових мереж знаходиться в аварійному стані. Вкрай загострилася проблема забезпечення населених місць питної водою. У собівартість послуг включаються безнадійні борги, наднормативні витрати, послуги, не пов’язані зі статутною діяльністю підприємств ЖКГ на плечі споживачів перекладаються всі невиробничі витрати галузі. В цілому у житлово-комунальній сфері слід виділити невідповідність існуючих тарифів витратам ЖКГ і високу заборгованість населення та бюджетних організацій житлово-комунальному господарству, що значно погіршує фінансовий стан. Через брак коштів у більшості міст знос ОФ сягнув межі експлуатаційної безпеки, а інженерних мереж – критичної межі. Це спричинило загрозливе становище у комунальній сфері: знижується надійність стійкість і економічна безпека експлуатації інженерних мереж. Погіршується якість ЖКП. ЖКГ у більшості регіонів працює не в експлуатаційному, а в аварійно-відновному режимі. Хоча на підтримку галузі бюджетом країни щорічно передбачаються величезні суми на попередження аварійних ситуацій у ЖКГ, ефективність застосування цих засобів украй невисока. Необхідні кардинальні зміни – реформа ЖКГ. Одним з основних для реформування ЖКГ став Закон України « Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки», прийнятий 24 червня 2004р, основні напрями якого полягають у поглибленні демонополізації ЖКГ, створенні конкурентного середовища на ринку ЖКП, технічному переоснащенні ЖКГ і організації ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
 
 
 • Опубликовано: 10 января 2014 /
 • Просмотров: 22916 /
 • Всего страниц: 28

ГЛАВА I. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Под термином «Боевая подготовка» понимают совокупность мероприятий, проводимых в целях обучения и воспитания личного состава Вооруженных Сил РФ для ведения ими боевых действий или выполнения других задач в соответствии с их предназначением.

Боевая подготовка является основным содержанием повседневной деятельности военнослужащих в мирное время. Она организуется на основании требований общевоинских уставов и Боевого устава Сухопутных войск (наставлений родов войск), приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, Главнокомандующего Сухопутными войсками, Организационно-методический указаний по подготовке Сухопутных войск, программ боевой подготовки подразделений и планов старших начальников.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
 
 
 • Опубликовано: 9 января 2014 /
 • Просмотров: 72367 /
 • Всего страниц: 16

Министерство образования и науки Украины

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля

Краснодонский факультет инженерии и менеджмента

Кафедра экономическая кибернетика

 

Дипломная работа

на тему:

«Разработка системы рационального управления бюджетными средствами для решения социальных проблем »

 

Студентки группы Кз-991а Матюшенко Е.П.

Руководитель дипломной работы Истомин Л.Ф.

Заведующий кафедры экономической кибернетики д.т.н., проф. Рамазанов С.К.

Краснодон 2003

Содержание по страницам

1  2  3  4  
 
 
 • Опубликовано: 3 января 2014 /
 • Просмотров: 6600 /
 • Всего страниц: 4
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.